วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ความหมายของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว


โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

ความหมายของการท่องเที่ยว
มีนักวิชาการหลายท่านเห็นพ้องต้องกันว่าการนิยามความหมายของคำว่าการท่องเที่ยว(Tourism) นั้นกระทำได้ยาก เพราะการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบกิจกรรมหนึ่งของนันทนาการ (Recreation) 1ซึ่งคล้ายกับกิจกรรมทางการกีฬา หรืองานอดิเรก และการใช้เวลาว่าง นอกจากนี้เมื่อการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการเดินทาง จึงมีปัญหาตามมาว่า การเดินทางที่จัดเป็นการท่องเที่ยวต้องมีจุดประสงค์อย่างไร และเดินทางด้วยระยะทางเท่าใด[i]


ภาพถ่ายจากดาวเทียมยูโรปา แสดงสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านฮอลันดา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ภาพจากGoogle Earth ขอขอบคุณอย่างยิ่ง)

ด้วยปัญหาดังกล่าว จึงมีการพยายามที่จะให้คำจำกัดความของคำว่าการท่องเที่ยวหลายครั้งจากทั้งนักวิชาการและองค์กรต่างๆ จนในปี พ.ศ.2506 ได้มีการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้ยอมรับข้อเสนอเกี่ยวกับคำจำกัดความของการท่องเที่ยวจากนักวิชาการจากองค์การการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (IUOTO: The International Union of Official Travel organizations ต่อมาได้กลายเป็นองค์การท่องเที่ยวโลกในปี พ.ศ.2513 : World Tourism Organization, WTO) ว่าการเดินทางที่จัดเป็นการท่องเที่ยวต้องมีลักษณะดังนี้
1. เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว
2. เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ
3. เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพและการหารายได้

ตัวอย่างการเดินทางที่จัดเป็นการท่องเที่ยว
- การเดินทางไปจาริกแสวงบุญ อาทิ นมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัด สระบุรี ,ไปทอดกฐิน
- การเดินทางไปพักฟื้น หรือรักษาตัว ณ สถานที่ต่างๆ
- การเดินทางไปร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟที่ต่างประเทศ
- การเดินทางไปร่วมประชุมต่างๆ เยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง เป็นต้น

ตัวอย่างการเดินทางที่ไม่จัดเป็นการท่องเที่ยว
- การเดินทางไปตั้งถิ่นฐานถาวรในต่างประเทศ
- การเดินทางไปประกอบอาชีพ หรือไปทำงาน ต่างประเทศ
- การเดินทางโดยไม่เต็มใจ อาทิการเดินทางด้วยการถูกบังคับ ล่อลวง ขู่เข็ญ ลี้ภัยทางการเมือง

จากนิยามความหมายของการท่องเที่ยวที่มาจากการประชุมในปีพ.ศ.2506 นั้นที่ประชุมได้ให้คำนิยามเรียกผู้ที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวว่า ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) ซึ่งจำแนกออกเป็น นักท่องเที่ยว (Tourist) และ นักทัศนาจร (Excursionist)2

นักท่องเที่ยว (Tourist)
คือผู้มาเยือนชั่วคราว และพักอาศัย ณ สถานที่ที่ไปเยี่ยมเยือนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยจุดประสงค์เพื่อใช้เวลาว่าง (เพื่อกิจกรรมนันทนาการ สุขภาพ การกีฬา วันหยุด การศึกษาหรือศาสนา) หรือเพื่อประกอบธุรกิจ เยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง ปฏิบัติภารกิจบางอย่างหรือการประชุม

นักทัศนาจร (Excursionist)
คือผู้มาเยือนชั่วคราว และพักอาศัย ณ สถานที่ที่ไปเยี่ยมเยือน ไม่เกิน 24 ชั่วโมง รวมถึงผู้เดินทางโดยเรือสำราญ (Cruise Travellers แต่ไม่รวมผู้โดยสารผ่าน (Transit)
อย่างไรก็ตาม การให้จำกัดความของทั้งสามคำด้านบนนั้น ยังไม่ครอบคลุมการเดินทางของบุคคลบางกลุ่มที่สามารถจัดเป็นการท่องเที่ยวได้ ในปีพ.ศ.2537 องค์การท่องเที่ยวโลก ได้เพิ่มเติมปรับปรุงนิยามของการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการสถิติแห่งองค์การสหประชาชาติ ใน 2 ประเด็น3 ได้แก่

1. Tourism comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business or other purposes

การท่องเที่ยว ประกอบด้วยกิจกรรมของผู้เดินทางไปยังสถานที่อื่นใดที่มิใช่ที่พักอาศัยปกติและมีการพักอาศัย ณ สถานที่นั้น ไม่มากไปกว่าหนึ่งปีอย่างต่อเนื่อง

2. The use of this broad concept makes it possible to identify tourism between countries as well as tourism within country. “Tourism” refers to all activities of visitors including both tourist (overnight visitors) and same-day visitors

การใช้แนวคิดที่กว้างนี้ทำให้มีความเป็นไปที่จะนิยมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกันการท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวหมายถึงกิจกรรมทุกๆ อย่างของผู้มาเยือนทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว (ค้างคืน) และผู้มาเยือนแบบวันเดียว

1 Holloway J. Christopher. The Business of Tourism (London: Pearson Education Limited, 2002) p.1 and Lickorish J. Leonard and Jenkins L. Carson. An Introduction to Tourism (Oxford: Reed Educational and Professional Publishing, 1997) p.1.

2 Holloway J. Christopher, pp.2-3.
3 Lickorish J. Leonard and Jenkins L. Carson. An Introduction to Tourism, p. 36.

91 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. สวัสดีค่ะ ชื่อนส.นงนภัส อุดมศิลป์ 530105030113
  รบกวนดูด้วยนะคะ
  http://lol-bum-lol.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. นางสาวเอริกา น่วมเพชร ((ตองค่ะ)) 530105030092 sec 002 เข้าไปคอมเม้นหน่อยนะค่ะ
  http://tourismindustrydpu002patong.blogspot.com/

  ตอบลบ
 5. สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูชื่อ ขวัญธิพรรณ วงศ์ดวงผา สาขาภาษาจีนค่ะ 520105020027 sec 002 ค่ะ =^________^=

  ตอบลบ
 6. halo ^^ อาจารย์ค่ะ แวะมาดู blog หนูด้วยนะค่ะ

  ชื่อ สุมาลี แซ่ลี้ สาขาภาษาจีนธุรกิจค่ะ 520105020028 sec 002 ค่ะ

  =>.....<= It's me ching*2

  ตอบลบ
 7. อาจารย์ ครับอยากทราบว่า

  ผมทำบทความใหม่อิก 1 บท ความแต่มันไม่ขึ้นนัยบล็อกอะครับ

  แต่พอไปดูที่ แผงควบคุม มันก็มีนะครับ แต่มันเขียนว่า "ร่าง"อะครับ

  บอกทีว่าทำยังไง ขอบคุณครับ


  ผม วัชรวีร์ กลุ่ม 002

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. สวัสดีค่อาจารย์พิทยะ พรลดา ดิสกุล นะคะ 520105020038 sec002
  อาจารย์เข้าไปชมเวบบล็อกของหนูหน่อยนะhttp://tourismindustrydpu002pornlada.blogspot.com/
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 10. อาจารย์ค่ะ ส่งเข้ามาเม้นหนูด้วยนะค่ะ ^^,

  ตอบลบ
 11. อาจารย์ค่ะ ธิดารัตน์นะค่ะอาจารย์

  ตอบลบ
 12. อาจารย์เข้ามาดูด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 13. หนูได้แก้ไขแล้ว ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือไม่ ช่วยเข้าไปดูด้วยนะคะ
  ขอบคุนค่ะ
  http://lol-bum-lol.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. นักศึกษาที่แสดงตัวเข้ามาในบล็อกของครูช่วยระบุเวบบล็อกของตนเองมาด้วยครับ เช่น
  http://tourismindustrydpu002arnin.blogspot.com/
  ไม่อย่างนั้นตามไปดูไม่ได้ และขอความกรุณาเขียนเป็นภาษาไทยตามแบบแผนการเขียนงานวิชาการ โปรดอย่าเขียนด้วยภาษาเวบวัยรุ่น เช่น "นู๋" "เด๋ว" "อะคับ" เป็นต้น ครูเวียนศีรษะจ้า

  อ.พิทยะ ศรีวัฒนสาร

  ตอบลบ
 17. อานินทร์ ตรวจสอบด้วยยังเปิดไปเจอบล็อกartscienceboomอยู่ดี

  อ.พิทยะ

  ตอบลบ
 18. ธิดารัตน์ ขวัญธิพรรณ วัชรวีร์ สุมาลี และคนอื่น โปรดระบุชื่อเวบบล็อกทุกครั้งที่ติดต่อกับครู

  อ.พิทยะ

  ตอบลบ
 19. ค่ะ อาจารย์
  http://asami-ching.blogspot.com/

  นี่ค่ะ

  ตอบลบ
 20. อาหมี่ชิง

  ครูเข้าไปดูเวบบล็อกเธอแล้ว แต่ไม่เห็นบทความ เลกเชอร์และงานอื่น รีบหน่อยนะ งานเริ่มจะเยอะแล้ว

  อ.พิทยะ

  ตอบลบ
 21. กำลังทำอยู่ค่ะ อาจารย์

  ตอบลบ
 22. http://tidarattourismindustrydpu002.blogspot.com/

  สำเร็จแร้วเพค่ะ ท่านอาจารย์

  ตอบลบ
 23. http://kwantipanchinesebusiness.blogspot.com/

  เรียบร้อยไป หนึ่งแล้วค่ะ ท่านอาจารย์พิทยะ
  หนูหาปิ่นโตไม่เจอเลยค่ะ อาจารย์ ทำอย่างไรดี --"

  ตอบลบ
 24. http://puntariga.blogspot.com/
  ชื่อ ปุณฑริกา ศะศิธร 520105020040 กำลังทำอยู่ค่ะ

  ตอบลบ
 25. อาจารย์คะ นี้คือเว็บบล็อกของหนูค่ะ นางสาว รัตนาะพร ภูแข่งหมอก

  จะรับคอมเม้นเต็มที่เลยค่ะ ^^

  http://appledpu2010.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. อาจารย์ค่ะ ตรวจของหนูแล้ว เม้นหนูที http://kwantipanchinesebusiness.blogspot.com/
  ^^,

  ตอบลบ
 27. อาจารย์ค่ะ

  กรุณาเข้าไปที่http://tourismindustrydpunapaporn.blogspot.com

  เพื่อเข้าไปคอมเม้นด้วยค่ะ

  นางสาวนภาพร กะออน

  ตอบลบ
 28. สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูนางสาวเบญจพร พ่วงแดงค่ะ
  520105020052 Sec2ค่ะ
  http://tourismindustrydpu002benjaporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. พรลดา ดิสกุลค่ะ 520105020038 sec 02
  มาและค่ะอาจารย์ บทที่1 เชิญเข้าไปชมเลยค่ะhttp://tourismindustrydpu002pornlada.blogspot.com/2010/07/1-wto.html

  ตอบลบ
 30. สวัสดีตอนเช้าค่ะอาจานย์ หนูทำเสร็จแล้วแค่ 2 บท แล้วช่วยเข้าไปด้วยหน่อยนะค่ะแล้วแนะนำว่าควรแก้ไขตรงไหนบ้าง แล้วหนูจะทำเพิ่มนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
  ชื่อ นภัสนันท์ บุญสุข รหัส 530105030103 กลุ่ม002

  http://hotelandtourism-toursimdustry002.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. ชื่อ น.ส.ปวิตรา ศรีรักษ์
  530105030100
  กลุ่ม 002 ค่ะ

  http://torismindustrydpu002yota.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. อาจารย์ครับช่วยเข้าไปดูแล้วคอมเม้นให้หน่อยนะครับว่าต้องแก้ไรบ้างอ่าครับผมอานินทร์ เกียรติจรุงพร รหัส 530105030083 เหลือแค่บท2ที่อาจารย์ยังไม่สอนนอกนั้นทำเสร็จหมดแล้วครับ
  http://tourismindustrydpu002arnin.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. สวัสดีค่ะ ชื่อนส.พนิดา วงเทียนแดง 530105030104
  รบกวนดูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
  http://aommiemy.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. yehyeheheahhaehaaafbnfsshtrhshsrhsrthsrhsrhsh

  ตอบลบ
 35. ดีครับอาจาน ผมทำเสร็จแล้วคัฟ ช่วยเข้าไปด้วยด้วยนะครับ
  ชื่อ ตะวัน กล้าสมุทร์ 530105030117 คัฟ

  http://tawantravel.blogspot.com/

  ตอบลบ
 36. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนู นางสาวออคิด ใจดี
  530105030112 กลุ่ม 002 ค่ะ

  http://aicha-orchid.blogspot.com/
  คอมเม้น ให้ด้วยนะค่ะ อาจารย์

  ตอบลบ
 37. สวัสดีคัฟอาจารย์
  ผมชื่อ วีริศ ไม้แก้ว
  530105030111 กลุ่ม 002
  ศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรมคัฟ
  ช่วยเข้ามาดูด้วยนะคัฟ บทที่ 1
  http://weeristourismindustrydpu002.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. อาจารย์คะ เอางานมาส่งค่ะ ช่วยเข้าไปดูด้วยนะคะ
  http://tourismindustrydpu002acare.blogspot.com/


  นางสาวธัญญารัตน์ รุ่งทนต์กิจ
  530105030114 กลุ่ม 002
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะ

  ตอบลบ
 39. ชื่อ นางสาวธีรารัตน์ เสือดี เลขทะเบียน 530105030098 กลุ่ม 002
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ลิงค์ http://ttthai.blogspot.com

  ตอบลบ
 40. อาจารย์ค่ะ บทที่1 เรียบร้อยแล้วค่ะ http://asami-ching.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. http://kwantipanchinesebusiness.blogspot.com/

  อาจารย์ค่ะ ได้โปรดเมตตา ไปตรวจของหนูด้วยนะค่ะ
  --* ขวัญธิพรรณ วงศ์ดวงผาค่ะ

  ตอบลบ
 42. อาจารย์ค่ะ หนูชื่อ ธิดารัตน์ จาตุรส หนูลงบทความแล้วนะค่ะhttp://tidarattourismindustrydpu002.blogspot.com/2010/07/city-state-parthenon-holy-land.html อย่าลืมเข้าไปตรวจนะค่ะ

  ตอบลบ
 43. สวัสดีค่ะอาจารย์
  หนูชื่อ จิราวัฒน์ ชัยเทียร มารายงานตัวค่ะ
  เรียนเชิญอาจารย์ไปตรวจเว็บบล็อกของหนูค่ะที่
  http:/tourismindustrydpujirawat687.blogspot.com
  ขอบคุณค่ะอาจารย์

  ตอบลบ
 44. สวัสดีค่ะอาจารย์ พิทยะ
  หนูชื่อ ปรียาภรณื ชัยศิลป์
  เลขทะเบียน530105030094
  เรียนเชิญอาจารย์ไปตรวจเว็บบล็อกค่ะที่
  http://Preeyaporn-tourismindustrydpu002.blogspot.com

  ตอบลบ
 45. สวัสดีค่ะ นงนภัส อุดมศิลป์ นะค่ะ
  http://lol-bum-lol.blogspot.com/

  ตอบลบ
 46. สวัสดีค่ะ อาจารย์ พิทยะ
  หนูชื่อ ดารารัตน์ สมสกุล
  เลขทะเบียน 530105030078
  รบกวนอาจารย์ไปตรวจเว็บบล็อกให้ด้วยน่ะค่ะ
  http://nuchingtourism.blogspot.com/

  ตอบลบ
 47. อาจารย์ค่ะ

  กรุณาเข้าไปที่http://tourismindustrydpunapaporn.blogspot.com

  เพื่อเข้าไปคอมเม้นด้วยค่ะ

  นางสาวนภาพร กะออน

  อาจารย์ยังไม่เข้าไปดูเว็ปบล็อกหนูเลย

  ตอบลบ
 48. สวัสดีค่ะอาจารย์ พิทยะ
  หนูชื่อ พนิดา วงเทียนแดง นะคะ 530105030104
  ความจริงหนูส่งให้อาจารย์เข้าไปดูตั้งหลายวันแล้วแต่ไม่เห็นเข้าไป
  ตอนนี้หนูทำเสร็จแล้วค่ะ http://aommiemy.blogspot.com/
  รบกวนอาจารย์ช่วยดูด้วยนะคะ

  ขอบคุนค่ะ :")))))

  ตอบลบ
 49. ขอเรียนเชิญท่านอาจาร์ยพิทยะ มาดูบล็อกของหนูด้วยค่ะ นางสาวรัตนาพร รายงานตัวค๊ะ ^^ http://appledpu2010.blogspot.com

  ตอบลบ
 50. อาจารย์ครับ blog ผมเป้นไง ช่วย ment ด้วยครับ

  ตอบลบ
 51. อาจารย์ค่ะ เเวะเข้าไปเม้นหั้ยหน่อยนะค่ะ
  http://torismindustrydpu002yota.blogspot.com/
  นางสาวปวิตรา ศรีรักษ์
  กลุ่ม 002
  530105030100

  ตอบลบ
 52. สวัสดีค่ะ อาจารย์พิทยะhttp://tourismindustrydpu002cs.blogspot.com/
  น.ส.ชนากานต์ สบาย 520105020006 ค่ะ

  ตอบลบ
 53. ตามหาเวบบล็อกของทองเจือไม่เจอครับ

  ตอบลบ
 54. อาจารย์เข้ามาดูบล็อกของหนูด้วยนะคะ
  ชื่อ ชาลิณี มีมา 530105030082
  http://tourismindustrychalinee.blogspot.com
  http://tourismindustrychalinee002.blogspot.com

  ตอบลบ
 55. รับทราบค่ะ อาจารย์ ^^,

  ตอบลบ
 56. อาจารย์ หนูทำบทที่1-2 และ บันทึกปิ่นโตแล้วนะคะ อาจารย์เข้าไปดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
  ชื่อ ปุณฑริกา ศะศิธร sec2 ทะเบียน 520105020040
  http://puntariga.blogspot.com

  ตอบลบ
 57. อาจารย์ค่ะ เข้ามาดูงานให้ด้วยนะค่ะ บทที่ ๑-๒ ค่ะ
  http://asami-ching.blogspot.com/

  ตอบลบ
 58. อาจารย์คะ ช่วยเข้าไปตรวจหน่อยนะคะ หนูลงครอบทุกงาน และแก้ไขงานที่อาจารย์บอกแล้วค่ะ
  ช่วยเข้าไปตรวจด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ
  http://tourismindustrydpu002acare.blogspot.com/


  นางสาวธัญญารัตน์ รุ่งทนต์กิจ
  530105030114 กลุ่ม 002
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะ

  ตอบลบ
 59. http://tourismindustrydpu002anny.blogspot.com/
  ชื่อ น.ส. อารีรัตน์ ทองแกมแก้ว
  520105020086 (002)
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

  ตอบลบ
 60. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนู นางสาวออคิด ใจดี
  530105030112 กลุ่ม 002 ค่ะ

  http://aicha-orchid.blogspot.com/
  คอมเม้น ให้ด้วยนะค่ะ อาจารย์

  ตอบลบ
 61. http://tourismindustrydpu002amornrat.blogspot.com/
  ชื่อ น.ส. อมรรัตน์ อยู่มั่น
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
  520105020033 (SEC2)

  ตอบลบ
 62. http://tourismindustrydpu002kk.blogspot.com/
  นส.เกศรินทร์ กีรติภูมิ
  520105020003
  สาขาภาษจีน กลุ่ม2

  ตอบลบ
 63. http://kwantipanchinesebusiness.blogspot.com/2010/07/blog-post_23.html

  อาจารย์ขาาาาาาาาาาาาาาาาา
  บทที่ ๓ ของขวัญธิพรรณ แล้วค่ะ

  ^^,

  ตอบลบ
 64. อาจารย์ค่ะ สำเร็จอีกแล้วค่ะ

  ^^, http://kwantipanchinesebusiness.blogspot.com/

  ตอบลบ
 65. http://tourismindustrydpu002pornlada.blogspot.com/ พรลดา ดิสกุลค่ะอาจารย์ ตามไปดูด้วยนะคะบทที่3ค่ะ :')

  ตอบลบ
 66. http://kwantipanchinesebusiness.blogspot.com/

  อาจารย์ ต่อมาด้วยบทที่ ๔และ๕ ค่า อาจารย์

  =="
  เชิญอาจารย์ติชมได้เลยนะค่ะ

  ตอบลบ
 67. http://tourismindustrydpu002pornlada.blogspot.com/2010/07/4-3-1.html
  บทที่4ค่ะอาจารย์ พรลดา ดิสกุล 520105020038
  ตามไปชมด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ :)

  ตอบลบ
 68. http://kwantipanchinesebusiness.blogspot.com
  อาจารย์ค่ะ ถึงบทที่ ๖ แล้วค่ะ

  ^^,

  ตอบลบ
 69. อาจารย์หนูชื่อน.ส.จรุภา สังข์แก้ว 520105020058
  ทำสร็จแล้วน่ะ อย่าลืมเข้าไปตรวจน่ะค่ะhttp://tourismindustrydpu002js.blogspot.com/

  ตอบลบ
 70. อาจารย์ค่ะ หนูทำเสร็จทุกบทแล้วน่ะค่ะจรุภา สังข์แก้ว 520105020058
  แต่ภาพของหนูน้อย เพราะทำไม่เก่งอ่ะค่ะ แล้วหนูจะหัดทำให้ดีขึ้นน่ะค่ะ

  อย่าลืมเข้าไปตรวจน่ะค่ะhttp://tourismindustrydpu002js.blogspot.com/

  *(ส่งช้าหน่อยแต่ครบน่ะค่ะ...^^)

  ตอบลบ
 71. http://tourismindustrydpu002pornlada.blogspot.com/2010/07/5-transportation.html
  พรลดา ดิสกุล 520105020038 บทที่5ค่ะอาจารย์ เชิญชม

  ตอบลบ
 72. http://tourismindustrydpu002pornlada.blogspot.com/2010/07/6.html
  พรลดา ดิสกุล 520105020038 บทที่6ค่ะอาจารย์ เสร็จเรียบร้อย เชิญชมค่ะ

  ตอบลบ
 73. http://kwantipanchinesebusiness.blogspot.com/2010/07/blog-post_1258.html

  ขวัญธิพรรณ วงศ์ดวงผา 520105020027

  ปินโตค่ะอาจารย์ งานเสร็จทุกบทแล้วค่ะ
  เหลือไปเที่ยวนะค่ะ
  อาจารย์ว่างๆก็ไปตรวจได้เลยนะค่ะ
  ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

  ^^

  ตอบลบ
 74. อาจารย์มาตรวจงานด้วยนะค่ะ น.ส.ชิดชนก สอ้อนกลาง ภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่2 520105020078

  ตอบลบ
 75. อาจารย์มาตรวจงานด้วยนะค่ะ น.ส.ชิดชนก สอ้อนกลาง ภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่2 520105020078
  ลืมให้ค่ะ


  http://tourismindustrydpuchichanok.blogspot.com/

  ตอบลบ
 76. http://tourismindustrydpuchichanok.blogspot.com/

  อีกทีค่ะอาจารย์ตรวจงานให้หน่อยนะค่ะ เสร็จหมดแล้ว เหลืองานเดียว

  น.ส.ชิดชนก สอ้อนกลาง ภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่2 520105020078

  ตอบลบ
 77. อาจารย์ เข้าไปดูอีกทีค่ะ เสร็จหมดแล้ว

  นส.ชนากานต์ สบาย ภาษาจีนธุรกิจ 520105020006

  ตอบลบ
 78. http://tourismindustrydpu002amornrat.blogspot.com/
  ชื่อ น.ส. อมรรัตน์ อยู่มั่น
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
  520105020033 (SEC2)

  เสร็จแล้วค่ะ อาจารย์

  ตอบลบ
 79. อาจารย์คับมาตตรวจของผมอิกทีได้เเละคับ

  จะเสดเเระคับ อาจารย์ต้องปริ้นหน้าเว็บให้อาจารย์ด้วยป่าวคับ

  ส่งวันสอบนะคับ http://tourismindustrydpu002watcharawi.blogspot.com/

  ตอบลบ
 80. ชื่อ น.ส.เกศรินทร์ กีรติภูมิ
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
  520105020003 (SEC2)

  อย่าลืมเข้ามาดูนะคะอาจารย์

  ตอบลบ
 81. ชื่อนายอานินทร์ เกียรติจรุงพร
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยวและโรงแรม
  530105030083 (sec002)
  ผมได้ทำเสร็จหมดแล้วนะครับย่อบทที่1-6 ประวิติตัวเอง บริษัททัวร์ตัวเอง เสนองานที่ไปเที่ยวกลุ่ม ย่อปิ่นโต แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทำครบหมดแล้วครับ
  http://tourismindustrydpu002arnin.blogspot.com/
  อาจารย์เข้าไปตรวดูหน่อยนะครับ

  ตอบลบ
 82. อาจารย์ครับผมเข้าไปทำลองดูแล้วครับ เชิญ อาจารย์ เมนท์ด้วยครํบ

  ตอบลบ
 83. อาจารย์ค่ะช่วยเข้าไปตรวจให้หนูหน่อยค่ะ
  http://nuchingtourism.blogspot.com/2010_07_01_archive.html
  ชื่อ นางสาวดารารัตน์ สมสกุล
  คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องการโรงแรม

  ตอบลบ
 84. ตรวจงานอานินทร์แล้วดีมาก คนอื่นๆทะยอยๆ ทีละน้อยๆ เหมือนน้ำหยดลงหิน งานเยอะน้ะ

  ตอบลบ
 85. วัชรวีร์ อย่าใช้ภาษาประหลาด

  ตอบลบ
 86. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนูชื่อ นางสาว วิลันดา สุดไชย
  รหัส 530105030107 กลุ่ม 002
  http://wilundatourismindustrydpu002.blogspot.com
  คอมเม้นด้วยนะคะอาจารย์ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 87. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  หนู นางสาวออคิด ใจดี
  530105030112 กลุ่ม 002 ค่ะ

  http://aicha-orchid.blogspot.com/
  คอมเม้น ให้ด้วยนะค่ะ อาจารย์

  ตอบลบ
 88. สวัสดีคับ อาจารย์
  ผมชื่อ นายศรัณยู ดำเนินผล
  รหัส 530105030106 กลุ่ม 002

  http://sarunyutourismindustrydpu002.blogspot.com
  คอมเม้นด้วยคับ อาจารย์

  ตอบลบ
 89. น.ส.ณัฐิภรณ์ สุวิบูรณ์
  http://torismindustrydpu004nuttiiz.blogspot.com/

  ตอบลบ
 90. ท่าน อาจารย์ พิทยะ ศรีวัฒนาสาร ได้โปรดกรุณา เข้ามาเยี่ยมชม blog ของกระผม หน่อย นะครับ ตอนนี้กระผมได้ทำ ครบหมดทุกชิ้นแล้วครับ ตอนนี้ก็คงเหลือ แต่การ present รายงาน การท่องเที่ยว กระผมขออนุญาติทำส่ง ทาง blog นะครับ เนื่องจากว่า รายงานของผมไม่สมบรณู์พอ กระผม จึงขอเรียน มาเพียงเท่านี้ ท่่านอาจารย์ได้โปรดช่วยด้วยนะครับ

  ตอบลบ